Cjenik

Online tečaj se nalazi na web stranici http://etecajevi.com

  • Edukacija izrade marketinškog plana od 10 školskih sati ili individualno: 625 kuna.
  • Seminar o brendiranju proizvoda ili usluga od 10 školskih sati ili individualno: 500 kuna.
  • Seminar o tome kako istražiti tržište i targetirati svoje ciljne skupine od10 školskih sati ili individualno: 550 kuna.