MS Excel 2013 - napredno korištenje

E - learning tečaj sastoji se od 20 lekcija kojima ćete ovladati naprednim tehnikama korištenja MS Excela 2013. Svaka lekcija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

U teorijskom prikazu ćete upoznati i naučiti o funkcijama i opcijama koje vam nudi MS Excel, dok ćete u praktičnom radu, kroz vježbe, primijeniti naučena znanja o Excelu. 

Lekcije su sustavno organizirane - svaka informatička radnja objašnjena je kroz tekstualni, vizualni i video prikaz. 

U samom procesu učenja i vježbanja na raspolaganju će vam biti Excel datoteke s vježbama i video lekcije koje će vam pomoći u što kvalitetnijem usvajanju gradiva. 

Nakon završenog e - learning tečaja samostalno ćete znati:

- napraviti formule za izračun brojčanih vrijednosti

- koristiti izuzetno važnu IF funkciju

- filtrirati i sortirati podatke

- koristiti opciju What If Analysis

- koristiti funkciji Goal Seek - izraditi Pivot tablicu i Pivot grafikon

- uređivati i formatirati Pivot tablicu

- izraditi i prilagoditi grafikone

- izraditi grafikon Sparklines


495,00 kn

Dodaj u košaricu