Napredni MS Excel 2010

Tijek učenja određuje sam polaznik. Tečaj završava kada polaznik uspješno savlada završnu provjeru i dobije uvjerenje da je program uspješno savladao.

U programu MS Excel 2010 – napredno korištenje naglasak je stavljen na praktičan rad polaznika kroz priložene vježbe. Materijali za učenje namijenjeni su svim polaznicima, a sve pojedine aktivnosti će se izvoditi individualno. 

Cilj ovoga programa je da vi kao polaznik budete osposobljeni za napredno korištenje programa MS Office 2010.

Uz osnovne sadržaje programa, za svaku temu su ponuđeni filmovi i vježbe. Za uspješan završetak online programa  potrebno je proći svih dvadeset tema. Vrijeme koje Vam je potrebno za rad na pojedinoj temi određujete sami.

Želimo Vam uspješan rad!


495,00 kn

Dodaj u košaricu